2018-12-17 12:31:16 0

Лизинг или банков кредит?


Не е тайна, че малките фирми срещат трудности при набирането на капитал за инвестиции. Тази предпоставка (наред с други причини) кара много дружества да гледат на лизинга като алтернативно средство за финансиране. Различните видове лизинг на активи – от моторни превозни средства до компютри, от производствени машини до офис мебели, са привлекателна алтернатива на инвестирането […]

Continue reading →
2016-09-27 15:35:21 0

Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще


http://www.vfu.bg/novini/_57da439c8206c0 Презентация на тема „Процеси за оценка на устойчивото строителство“ се проведе на 13 септември във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Събитието е част от инициативата на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ – “Устойчиво строителство за устойчиво бъдеще”. Лекторът Златина Събева, BSc( Hons)  MRICS е управляващ партньор в консултантска компания Excellgate,  има 13 г. опит […]

Continue reading →
2016-09-27 14:45:57 0

Отвъд данните в отчета


Заради колапса на няколко големи публични компании в близките десетина години и свързаните с това загуби за инвеститорите, темата за корпоративното управление доби особена популярност сред инвестиционната общност. Главните проблеми, които стояха пред инвеститорите бяха липсата на прозрачност и вътрешен контрол. Много анализатори посочват, че неадекватните системи за управление на риска, както и липсата на […]

Continue reading →