Интелектуална собственост

Екселгейт е защитена търговска марка, като нейното използва е забранено без изрични писмено разрешение на нейния титуляр. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на интернет страницата са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Екселгейт ЕООД е носител на правата на интелектуална собственост върху домейна, интернет страницата и нейното съдържание, в т.ч. бази данни, информационно съдържание, текстови и графични изображения и всяка друга информация, представляваща обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Използването на информационното съдържание, публикувано на интернет страницата, се разрешава само за лични, нетърговски цели. Копирането, възпроизвеждането, запаметяването и разпространяването на информация, както и използването на обектите на интелектуална собственост по друг начин със спекулативна цел, без писменото съгласие на носителя на правата върху интелектуална собственост, е строго забранено. Посочването на авторството и източника на информационния материал е задължително, независимо дали обектите на авторското право ще бъдат използвани за лични, нетърговски цели - без разрешени, или със спекулативна цел - с изрично писмено разрешение на носителя на правото на интелектуално собственост. Предприемането на каквито и да било действия, с които се нарушава или се съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост върху съдържанието на интернет страницата ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения от закона ред.